Podpis elektroniczny z mediatorem - PKI 2.0

2010-12-04 00:00:00 +0000


Podpis elektroniczny z mediatorem to nowe rozwiązanie techniczne i organizacyjne, którego celem jest rozwiązanie kilku ograniczeń kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Technika podpisu z mediatorem (mediated signature) polega na włączeniu w proces składania podpisu zaufanej trzeciej strony, której zadaniem jest poświadczenie atrybutów podpisu. Dzięki dodatkowym informacjom dodanym na etapie podpisywania możliwe jest radykalne uproszczenie procesu weryfikacji podpisu, który w klasycznym modelu podpisu kwalifikowanego jest procesem bardzo czasochłonnym. Równocześnie jednak podpis zachowuje swoją funkcję silnego poświadczenia autentyczności pochodzenia dokumentu.

Koncepcję podpisu z mediatorem - pod nazwą PKI 2.0 - rozwijają firmy Trusted Information Consulting, Malkom, CryptoTech i PEMI, wszystkie dobrze znane na polskim rynku podpisu elektronicznego. W najbliższym czasie PEMI ma udostępnić wersję programu Protektor implementującą podpis z mediatorem.

Więcej informacji: