Podpis elektroniczny oraz alternatywne metody autoryzacji na przykład Profilu Zaufanego platformy ePUAP

2014-11-24 00:00:00 +0000


Praca licencjacka Marcina Prządło napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Grabińskiego na Krakowkskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Mimo wielu zalet ale i wad kwalifikowanego podpisu elektronicznego jego rola w najbliższym czasie będzie nieustannie rosła. Może się jednak zdarzyć, że rozwiązanie to nie będzie jedynym, które będzie w powszechnym użyciu – stąd jako temat pracy wybrałem nie tylko omówienie „kwalifikowanego” podpisu elektronicznego ale również alternatywnych metod potwierdzania tożsamości. Praca ta ma więc na celu zebranie informacji o aspektach technicznych, możliwych polach zastosowania oraz zaletach i wadach różnych odmian podpisu elektronicznego. Zaprezentowany został również główny „konkurent” kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zwłaszcza na polu bezpiecznej komunikacji z urzędami administracji publicznej, czyli nowe rozwiązanie – Profil Zaufany dostępny w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.