Po konferencji PL.ID 2010

2010-10-08 00:00:00 +0100


Celem konferencji z 29 września 2010 było przedstawienie aktualnego stanu projektu PL.ID zarówno od strony organizacyjnej, prawnej jak i technicznej. Na konferencji było sporo prezentacji ściśle technicznych - w tym pierwsza, poświęcona podpisowi elektronicznemu z mediatorem oraz prezentacje producentów kart kryptograficznych (Infineon, Giesecke & Devrient, Gemalto, Oberthur). Przemysław Kubiak (PWr) opisywał wyniki prac zespołu Mirosława Kutyłowskiego nad potencjalnym zastosowaniem w PL.ID algorytmów podpisu elektronicznego z mediatorem (dobry opis mediated RSA można znaleźć na stronie Łukasza Klimka). Mechanizm ten znalazłby zastosowanie w podpisie osobistym, który ma być jedną z usług oferowanych przez PL.ID. Mediatorem podpisu byłby publiczny wystawca nowych dowodów osobistych, co dawałoby znacznie większą kontrolę nad wykorzystaniem podpisu zwłaszcza w zakresie anulowania certyfikatów lub wymiany algorytmów kryptograficznych, znakowania czasem czy wykrywania prób klonowania kart. Wykorzystany miałby być algorytm BLS (Boneh-Lynn-Sacham, 2001) z RSA-PSS, zaś podpis mediatora byłby kontrasygnowany przez użytkownika podpisu za pomocą ECDSA.

Wykład Marka Ujejskiego (Narodowy Fundusz Zdrowia) był poświęcony głównie przyszłości Rejestru Usług Medycznych (RUM II), w którym PL.ID ma znaleźć zastosowanie. Celami biznesowymi w tym przypadku są: