PEMI publikuje ściągę dla administracji publicznej

2007-03-23 00:00:00 +0000


Stowarzyszenie PEMI opublikowało elektroniczną wersję “ściągi” dla urzędów administracji publicznej wdrażających systemy elektronicznej skrzynki podawczej i innych mechanizmów wynikających z ustawy o informatyzacji. Ściąga ma postać dwustronnego plakatu (w wersji elektronicznej dwa pliki PDF), zawierającego wyliczenie wszystkich obowiązków nakładanych na administrację publiczną przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia wraz ze skróconymi opisami i wskazaniem aktów prawnych, z których one wynikają. Plakat ma być także rozesłany w formie drukowanej do ponad 3 tys. instytucji w całej Polsce.