Parlament Europejski wezwał do ograniczenia roli rządów w Internecie

2010-06-17 00:00:00 +0100


Parlament Europejski w przegłosowanej właśnie rezolucji o zarządzaniu Internetem wezwał rządy Państw Członkowskich do powstrzymania się od prób cenzurowania oraz centralnego sterowania siecią tak, by pozostał on jednym z głównych narzędzi dla realizacji wolności słowa i swobodnej wymiany gospodarczej. Rezolucja nie dotyczy wyłącznie cenzury - odnosi się do szeroko rozumianego stosunku rządów do Internetu. Zdaniem PE rolą rządów nie powinno być budowanie i sterowanie Internetem, a głównie wspomaganie działań prywatnych operatorów w zakresie rozwoju sieci. Szczególnie istotne i na czasie są dwa punkty dotyczące różnych form kontroli Internetu:

12. uważa, że rządy powinny unikać angażowania się w zwykłe zarządzanie Internetem, powstrzymać się od szkodliwej innowacji i konkurencji za sprawą niepotrzebnych, uciążliwych i restrykcyjnych uregulowań i nie próbować kontrolować tego, co jest i powinno pozostać globalnym dobrem wspólnym; 13. wzywa rządy do zaprzestania narzucania ograniczeń w dostępie do Internetu w drodze cenzury, blokowania, filtrowania lub na inne sposoby, a także do zaprzestania zobowiązywania do tego jednostki prywatne; nalega na zagwarantowanie otwartego Internetu, w którym użytkownicy są w stanie dotrzeć do informacji i rozpowszechniać je lub uruchamiać aplikacje i usługi według własnego wyboru, co określono w poprawionych ramach regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej

Rezolucja stanowi obszerną odpowiedź na wcześniejsze oświadczenie 29/2010, które nawoływało do rozszerzenia kontroli za pomocą tzw. “dyrektywy retencyjnej”.