Odpowiedź ZUS w sprawie certyfikatów atrybutów

2009-05-22 00:00:00 +0100


W połowie kwietnia 2009 roku ISOC-PL wystosował do ZUS wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat zasadności wprowadzenia certyfikatów atrybutów do KSI. Poniżej prezentujemy odpowiedź ZUS. Wniosek miał następującą treść: na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Treść notatki lub wniosku, w którym ZUS zaproponował wprowadzenie art. 63 (certyfikaty atrybutów) do projektu ustawy o podpisach elektronicznych podczas konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 11 marca 2009, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia tego przepisu oraz ewentualnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi analizami i opiniami, które doprowadziły do takiego uzasadnienia.
  2. Informacja o tym, czy to ZUS był inicjatorem wprowadzenia do ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych z 2005 roku artykułu 40 ust. 5, wprowadzającego wymóg stosowania certyfikatu kwalifikowanego zamiast dotychczasowych certyfikatów wydawanych przez dedykowana centrum certyfikacji. Jeśli ZUS był inicjatorem tej zmiany, to prosimy o udostępnienie uzasadnienia celowości zastąpienia dedykowanej infrastruktury PKI certyfikatami kwalifikowanymi, wraz z ewentualnymi opiniami i ekspertyzami jak wyżej </ol> ZUS udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie, prezentujemy ją poniżej.