Odpowiedź MSWiA na zapytanie w sprawie HSM

2006-04-01 00:00:00 +0100


W odpowiedzi na pismo Pana mail w związku z prośbą o wyrażenie opinii dot. kosztów i sposobu realizacji postanowień § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym wyjaśniam co następujące...  Od: XXXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXX@mswia.gov.pl>
Do: <XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.pl>
Data: 01 kwietnia 2006, 12:10:01
Temat: dot rozporządzenia i urządzeń HSM
W odpowiedzi na pismo Pana mail w związku z prośbą o wyrażenie opinii dot. kosztów i sposobu realizacji postanowień § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym wyjaśniam co następujące: Problem finansowania urzędowego poświadczenia odbioru rozwiązany zostanie przez wprowadzenie platformy e-PUAP, która poprzez swoją funkcjonalność ma zapewnić przesyłanie korespondencji elektronicznej do odpowiedniej jednostki administracji publicznej, a także do podmiotów zewnętrznych, w tym do osób fizycznych, wraz z niezbędną infrastrukturą składania i weryfikacji podpisu elektronicznego oraz znaczników czasu. Platforma e-PUAP umożliwi także wystawianie podmiotom z niej korzystającym urzędowego poświadczenia odbioru. Koszty wydawania urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów byłyby ponoszone ze środków na utworzenie e-PUAP. W przypadku gdy ministerstwa i urzędy mają własne systemy informatyczne wraz z systemem obiegu dokumentów i elektroniczną kancelarią, powinny stosować urządzenia wykorzystywane przy generowaniu elektronicznych poświadczeń odbioru, spełniające wymagania właściwego rozporządzenia. Jedno urządzenie to koszt około 32 000 PLN (brutto). Urzędowe poświadczenia odbioru wytwarzane zgodnie z tymi zasadami będą też miały zastosowanie w przypadku przyjmowania wniosków i podań od obywateli w trybie przewidzianym w KPA. Uważam, że zakup modułów HSM przez WOI-TBD K. w celu świadczenia usług zarówno dla jednostek administracji rządowej jak i innych podmiotów publicznych, które nie posiadają własnych zaawansowanych systemów informatycznych jest dobrym rozwiązaniem, od strony minimalizacji kosztów zakupów oraz wykorzystania mocy urządzeń. Uruchomienie takiej usługi wymaga jednak wypracowania szczegółowych procedur obiegu dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotem świadczącym usługę, a jednostkami administracji i podmiotami z niej korzystającymi. Jednak uczestnictwo innych podmiotów w takim przedsięwzięciu powinno być dobrowolne. Usługi dla obywateli jak i innych urzędów można udostępniać np. na portalu e-Wrota w sposób analogiczny do usług planowanych na platformie e-PUAP.