Nowe dziury w komputerach do e-votingu

2007-07-30 00:00:00 +0100


Audyt trzech amerykańskich komputerów do głosowania wykonany przez Uniwersytet Kalifornijski na zlecenie sekretarza tego stanu ujawnił szereg dziur i podatności w urządzeniach firm Sequoia, Diebold i HART.

“University of California E-voting Report” opublikowany przez Uniwersytet jest wynikiem badania przeprowadzonego w metodologii testu penetracyjnego oraz audytu kodu źródłowego. Badanie zostało zlecone przez władze stanowe w celu weryfikacji poziomu bezpieczeństwa urządzeń dopuszczonych do użytku w Kalifornii.

Badanie ujawniło szereg dziur i podatności w urządzeniach posiadających wydane wcześniej certyfikaty niezależnych laboratoriów, które są obowiązkowe dla komputerów wyborczych w USA. Były to dziury następujących rodzajów: