Nowa ustawa lobbingowa

2010-05-31 00:00:00 +0100


Na stronie KPRM dostępny jest projekt nowej ustawy lobbingowej autorstwa Julii Pitery. Lobbystą według projektu ma być każdy - czyli także ja wytykając to czy owo w różnych projektach ustaw i rozporządzeń. I nie mam nic przeciwko, bo jako dla lobbysty niezawodowego oznaczałoby to jedynie konieczność zgłaszania tych uwag na określonym formularzu. Urzędy natomiast miałyby obowiązek raportowania i publikowania tych kontaktów z lobbystami zawodowymi i niezawodowymi.

Lobbysta będzie miał prawo do przystąpienia do prac w dowolnym momencie i na każdym etapie prac nad regulacją. Lobbysta zawodowy i niezawodowy składa wniosek pisemy o udział w pracach nad danym projektem - bardzo dobre rozwiązanie, bo utrudnia “ciche” zignorowanie. Urząd musi publikować zgłoszone uwagi i ustosunkować się do nich.

Bardzo istotna jest natomiast wzmianka o planach restrukturyzacji procesu stanowienia prawa (str. 33 skanu) - inicjator regulacji tylko tworzy jej założenia, a projekt ustawy pisze RCL. Chodzi o nowy Regulamin pracy Rady Ministrów czyli krytyczny dokument opisujący gdzie i jak powstaje prawo (stamtąd m.in. bierze się obowiązek pisania oceny skutków regulacji (OSR)).

Bardzo istotne są też uwagi odnośnie obecnego procesu konsultacji społecznych, który w ustawie uznano za nieskuteczny ze względu na “wybieranie podmiotów z którymi organ konsultuje projek” (skąd my to znamy?). Rozpoczęcie prac ma być ogłaszane na BIP i każdy ma prawo zgłaszać uwagi. I tutaj uwaga - w odróżnieniu od lobbysty zawodowego, urząd nie ma obowiązku odnieść się do uwag lobbysty niezawodowego. W intencji ustawodawcy ma to skanalizować zgłaszanie uwag przez lobbystów zawodowych - co moim zdaniem jest sensowne.

Lobbing osobisty ma być niby dopuszczalny tylko w siedzibie urzędu. To jest dość słabe założenie, bo nie można przecież zabronić urzędnikom jeździć na konferencje nad morzem i tam z rozkoszą poddawać się indoktrynacji, że rozwiązanie X jest najlepsze na świecie.

Sama konstrukcja projektu wydaje się być próbą pracy wg nowych zasad - zawiera dość przejrzyste założenia opisane językiem nieformalnym zamiast kulawego języka prawniczego oraz dość rzetelną ocenę skutków regulacji.

http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3632.html