Nowa polska technologia niszczenia dysków

2007-07-19 00:00:00 +0100


Tarnowska firma InfoMark we współpracy z naukowcami z Wrocławia opracowała nową technologię niszczenia nośników danych przez roztwarzanie ich w specjalnie dobranej mieszaninie kwasów.

Współcześnie stosowane techniki niszczenia zapisu informacji niejawnej oparte są albo o kasowanie jej z nośnika za pomocą silnych impulsów elektromagnetycznych (degaussery), albo o mechaniczne uszkodzenie (zginacze Garner) lub rozdrobnienie nośnika (niszczarki stosowane przez ABW). Wszystkie te metody pozostawiają odpady, które mogą być w różnym stopniu podatne na próby odzyskiwania danych dzisiaj lub w przyszłości, zwłaszcza wraz z szybkim postępem technologicznym w tym zakresie.

Technologia opracowana przez polskich naukowców nie ma tego problemu - po roztworzeniu talerza dysku w mieszance kwasów jedyną pozostałością jest słomkow płyn, zawierający roztwór soli glinu z konstrukcji talerza oraz ferromagnetyków tworzących warstwę nośnika informacji. Zapis informacji zostaje zniszczony całkowicie i nieodwracalnie. Nie pozostaje nic co można by poddać jakiejkolwiek analizie struktury zapisu magnetycznego, ponieważ nie ma żadnej struktury.

Technologią będącą obecnie w końcowej fazie produkcji zainteresowane są firmy polskie i zagraniczne. Cena usługi niszczenia dysków ma być konkurencyjna w stosunku do stosowanych dzisiaj metod mechanicznych i magnetycznych, a skuteczność niszczenia - znacznie większa.

Więcej informacji w notatce prasowej InfoMark.