NIST ogłosił 14 kandydatów do drugiej rundy SHA-3

2009-07-24 00:00:00 +0100


NIST ogłosił listę czternastu algorytmów funkcji skrótu, które zostały zakwalifikowane do drugiej rundy konkursu SHA-3. Są to algorytmy BLAKE, Blue Midnight Wish, CubeHash, ECHO, Fugue, Grøstl, Hamsi, JH, Keccak, Luffa, Shabal, SHAvite-3, SIMD i Skein.

http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/Round2/submissions_rnd2.html