NCC wystawił testowe TSL

2009-12-11 00:00:00 +0000


Narodowe Centrum Certyfikacji udostępniło testowe listy TSL, o których pisałem kilka dni temu. Oryginalna lista TSL jest dostępna w postaci pliku XML o składni zgodnej z ETSI TS 102 231 (v2):

https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.xml

Drugi plik to ten sam XML sformatowany i pokolorowany “do czytania” w postaci pliku PDF:

https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.pdf

Do czego można wykorzystać te listy? Przede wszystkim jako zaufane źródło certyfikatów polskiego drzewa kwalifikowanego. Po drugie, jako spójne źródło informacji o tych centrach takich jak OIDy, nazwy oraz informacje o zakresie świadczonych usług kwalifikowanych.

Czego tam brakuje? Chyba przede wszystkim informacji technicznych np. o adresach URI responderów OCSP, list CRL czy serwerów TSP (patrz Praktyka podpisu elektronicznego w Polsce). Obecnie informacje te są umieszczane przez autorów aplikacji w plikach konfiguracyjnych z założeniem, że nie ulegną zmianie w czasie życia programu.

Warto dodać, że dostępna jest wersja 3 standardu 102 231.