Narodowy Algorytm Szyfrujący (NASZ)

2010-11-18 00:00:00 +0000


Algorytm NASZ jest szyfrem przyjętym jako polski standard kryptograficznej ochrony tajemnicy państwowej. Specyfikacja NASZ jest poufna, a jego implementacje są dostępne wyłącznie w urządzeniach produkowanych na potrzeby rządowe lub wojskowe (na przykład CompCrypt firmy COMP S.A.).

NASZ jest faktycznie oparty o 3DES z dodatkowymi przekształceniami, których konstrukcja jest tajna. Prawie na pewno nie są to zmodyfikowane permutacje początkowe lub końcowe, być może chodzi po prostu o whitening. Powód zastosowania dodatkowych przekształceń nie jest jasny, być może celem było udaremnienie prób wykorzystania publicznie dostępny sprzętowych implementacji 3DES do szukania kluczy.

NASZ jest dostępny w kilku odmianach, różniących się przeznaczeniem: NASZ-P służy do ochrony informacji o klauzuli “Poufne”, NASZ-T - “Tajne”. Jako dygresję dodajmy, że do ochrony informacji o klauzuli “Zastrzeżone” urządzenia CompCrypt wykorzystują szyfr 3DES w trybie ECB. Ponadto, urządzenia te korzystają z implementacji sprzętowej 3DES (i prawdopodobnie także NASZ) w postaci specjalizowanego układu MCY74C609 zaprojektowanego przez Instytut Technologii Elektronowej we współpracy z firmą TechLab 2000 (obie z Warszawy).