Michał Tabor: Komentarz do analizy

2012-06-04 00:00:00 +0100


Michał Tabor udostępnił mi swoje komentarze do opublikowanej wcześniej Analizy stanu przygotowań dotyczących wprowadzenia nowych dowodów osobistych. Dokument otrzymany od Michała dostępny jest poniżej w załącznikach.

W tym kontekście warto też zapoznać się z opublikowanymi niedawno artykułami na temat projektów pl.ID oraz PESEL i PESEL2