MG konsultuje strategię innowacji i efektywności gospodarki

2010-08-16 00:00:00 +0100


Ministerstwo Gospodarki udostępniło do konsultacji „Założenia do Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki”. “Założenia” będą stanowić punkt wyjścia do stworzenia właściwej “Strategii”:

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki stanowić będzie jedną z dziewięciu docelowych strategii rozwoju, realizowanych w latach 2011-2020. Strategia… związana jest z koncepcją zoptymalizowania liczby obowiązujących dokumentów strategicznych zawartą w „Planie uporządkowania strategii rozwoju”, przyjętym przez Radę Ministrów 27 listopada 2009 roku.

Warto zwrócić uwagę wymienione w “Założeniach” na cele szczegółowe, bo gdyby przynajmniej część z nich udało się zrealizować to rozwiązałoby to wiele bolączek, z którymi żyjemy od lat: