Stanowisko Unizeto Technologies S.A. dla dziennikarzy w sprawie projektu nowej ustawy o podpisach elektronicznych przedstawione