Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST