Podatki: Komisja Europejska proponuje zmiany przepisów wystawiania faktur VAT