Komisja Europejska: Ograniczenie biurokracji w dziedzinie podatków