Certyfikaty niekwalifikowane ważne są do czasu wygaśnięcia