Losy nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

2008-02-04 00:00:00 +0000


Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony niecały tydzień temu do MSWiA z zapytaniem o stan prac nad zapowiadaną od 2004 roku nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

W związku z nadesłanym pismem pocztą e-mail z dnia 28 stycznia 2008 r. i zadanymi pytaniami uprzejmie informuję, że:

W Departamencie Informatyzacji MSWiA został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, który jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.12.1999r. w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego (99/93/WE). Zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym mają głównie na celu dostosowanie architektury i terminologii infrastruktury klucza publicznego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Jedna z istotnych zmian w tym projekcie jest wprowadzenie elektronicznego potwierdzenie danych - jest to podpis elektroniczny składany przez podmiot za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych elektronicznych służących do składania podpisu elektronicznego, elektroniczne potwierdzenie danych może być realizowane bez możliwości prezentacji potwierdzanych danych elektronicznych.

Opracowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym poddany był konsultacji wewnątrz resortu MSWiA, naniesione zostały poprawki, ale zgodnie z istniejącymi kompetencjami temat podpisu elektronicznego jest w Ministerstwie Gospodarki, a zatem MSWiA nie ma podstawy do dalszego procesowania i przesłania projektu ustawy do dalszych konsultacji.

Aktualnie trwają uzgodnienia, w których wyniku ustalony zostanie właściwy resort do kontynuowania prac nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Przypomnijmy - w 2005 roku Ministerstwo Gospodarki opracowało odważne "Założenia do zmian ustawy o podpisie elektronicznym", które zostały pozytywnie przyjęte m.in. przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zakładały one m.in. dehierarhizację rynku certyfikacji oraz wprowadzenie "zaawansowanego podpisu elektronicznego". Później kwestie podpisu elektronicznego zostały przeniesione jak się wydaje do MSWiA, bo w 2006 roku dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA, pan Marek Słowikowski, poinformował na posiedzenia zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego KWRiST o tym, że nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym wprowadzająca m.in. trzeci rodzaj podpisu ("zaawansowany") ma być gotowa w ciągu miesiąca.Obecnie kwestia nowelizacji "merytorycznej" ustawy została przekazana do Ministerstwa Gospodarki, które - o ile mi wiadomo - ma jeden etat formalnie związany z tym zadaniem. Jak napisał później Piotr Waglowski, w ubiegłym roku w Sejmie pojawił się projekt nowelizacji, która miała przenieść kompetencje z powrotem do "ministra od informatyzacji", ale nigdy nie wyszedł poza stadium projektu.