Adobe Acrobat jako oprogramowanie do podpisu elektronicznego

Analiza zastosowania Adobe Acrobat i Adobe Reader 8 jako oprogramowania podpisującego i weryfikującego bezpieczny podpis elektroniczny w Polsce

Comments

Comment viewing options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

No właśnie czy można użyć osadzonego podpisu wewnątrz pdf i uznać ją za e-fakturę czy musi to być osobny plik z podpisem do pdf?

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem - nie. Adobe Acrobat ani Reader nie mają polskiej deklaracji zgodności, więc nie są bezpiecznym urządzeniem, więc nie jest to bezpieczny podpis.

Widziałem różne rozwiązania - jedno polegało na tym, że firma wystawiała "gołego" PDF i podpis kwalifikowany w oddzielnym pliku (zupełnie bez sensu, choć zgodne z prawem). Drugie polegało na tym, że plik miał podpis kwalifikowany w oddzielnym pliku, a do tego jeszcze podpis osadzony w PDF - nie pamiętam czy złożony certyfikatem kwalifikowanym czy jakimś zwykłym. Ten pierwszy służył wyłącznie zaspokojeniu wymagań ustawowych, drugi zapewniał faktyczną autentyczność.