Podpis elektroniczny z mediatorem - PKI 2.0

Podpis elektroniczny z mediatorem to nowe rozwiązanie techniczne i organizacyjne, którego celem jest rozwiązanie kilku ograniczeń kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Technika podpisu z mediatorem (mediated signature) polega na włączeniu w proces składania podpisu zaufanej trzeciej strony, której zadaniem jest poświadczenie atrybutów podpisu. Dzięki dodatkowym informacjom dodanym na etapie podpisywania możliwe jest radykalne uproszczenie procesu weryfikacji podpisu, który w klasycznym modelu podpisu kwalifikowanego jest procesem bardzo czasochłonnym. Równocześnie jednak podpis zachowuje swoją funkcję silnego poświadczenia autentyczności pochodzenia dokumentu.

Koncepcję podpisu z mediatorem - pod nazwą PKI 2.0 - rozwijają firmy Trusted Information Consulting, Malkom, CryptoTech i PEMI, wszystkie dobrze znane na polskim rynku podpisu elektronicznego. W najbliższym czasie PEMI ma udostępnić wersję programu Protektor implementującą podpis z mediatorem.

Więcej informacji:

Comments

Comment viewing options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dla zainteresowanych strona o koncepcji Infastruktury Klucza Publicznego 2.0 (PKI 2.0) ma nową stronę w języku polskim http://www.pki2.pl/index.php/pl/

No i przede wszystkim podobno ta technologia używana jest w przypadku podpisu osobistego na dowodzie osobistym z mikroprocesorem

Secco