informacja niejawna

Bezpieczeństwo pracy zdalnej w praktyce

Brytyjski rząd w związku z opadami śniegu zachęca firmy do ułatwiania pracy z domu. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak w UK jak i w USA ta forma pracy jest i tak już całkiem rozpowszechniona, a sama możliwość by danego dnia pracownik został w domu jest traktowana jako jeden ze standardowych elementów planu ciągłości działania.

"Bo byśmy musieli im poodbierać certyfikaty"

Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest zatroskana, że odbierając certyfikaty dostępu do informacji niejawnej oszustom z wyrokami musiałaby "uziemić cały pułk". SKW ma tu z pewnością szalenie racjonalne przesłanki - nisko opłacany oficer, który nie miał problemu z wyłudzaniem diet z całą pewością zachowa jednak niezłomną postawę wobec oferty obcego wywiadu.

Cenzura? Firmy powinny ograniczać dostęp do Internetu

Filtrowanie dostępu do Internetu w firmach to temat, który budzi kontrowersje. Padają oskarżenia o cenzurę, naruszanie prywatności czy prawa do chwili relaksu w pracy. Istnieje jednak kilka dobrych powodów by to robić, a w przypadku niektórych organizacji to wręcz obowiązek.

Bezpieczeństwo telepracy

Ustawa o telepracy została uchwalona, czeka już tylko na podpis Prezydenta. Niedługo po publikacji w Dzienniku Ustaw będziemy już mogli legalnie "telepracować". Zostałem poproszony o wygłoszenie krótkiego wykładu o bezpieczeństwie telepracy na konferencji organizowanej przez MARR.

Nowa polska technologia niszczenia dysków

Tarnowska firma InfoMark we współpracy z naukowcami z Wrocławia opracowała nową technologię niszczenia nośników danych przez roztwarzanie ich w specjalnie dobranej mieszaninie kwasów.

Syndicate content