common criteria

OWASP ASVS po polsku

Ukazało się właśnie tłumaczenie OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) na język polski.

Common Criteria

Międzynarodowa norma Common Criteria (CC) definiuje kryteria oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Syndicate content