Błąd w ścieżce certyfikacji MS IE 6

Siódmego sierpnia 2002 roku na liście Bugtraq pojawił się artykuł niejakiego
Mike Benhama [1], opisujący interesujący błąd MS Internet Explorera,
ujawniający się podczas ładowania stron z bezpiecznych serwerów,
posiadających certyfikat SSL. Przyjrzyjmy się bliżej tej dziurze i
przenalizujmy, jakie mogą być jej konsekwencje, wykorzystując to
jako pretekst do omówienia ataków typu man-in-the-middle.

Pomimo, że temat ten był już na łamach WSM poruszany, przypomnijmy
pokrótce jak działa SSL i jaka jest w nim rola certyfikatów. Protokół
SSLv3 (Secure Sockets Layer v3) jest protokołem kryptograficznym,
który działa pomiędzy wartstwą TCP a aplikacyjną, tunelując w sposób
bezpieczny protokoły wyższych warstw, przy czym w codziennej praktyce
najczęściej jest to HTTP. Można śmiało powiedzieć, że protokół SSL
stanowi obecnie podstawę bezpieczeństwa transakcji dokonywanych
przez Internet, ponieważ obsługują go wszystkie liczące się przeglądarki
WWW oraz wszystkie serwery, sklepy internetowe itd.

Idea działania SSL jest prosta i opiera się o połączenie kryptografii
z kluczem publicznym z konwencjonalnym szyfrowaniem symetrycznym (z jednym
tajnym kluczem):

 1. strona A łączy się z B, po czym A i B wymieniają się swoimi
  kluczami publicznymi

 • przy wykorzystaniu tych kluczy A i B obliczają tajną liczbę,
  znaną tylko im, stanowiącą klucz do szyfrowania symetrycznego
 • A i B wymieniają dane szyfrując je uzyskanym kluczem

  Jednak kryptografia - która w SSL została pozytywnie zweryfikowana
  na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia - to tylko połowa sukcesu.
  SSL stanowi w tym wypadku tylko cegiełkę rozbudowanego systemu bezpieczeństwa,
  który w ostatecznym rozrachunku ma zagwarantować, że dane naszej
  karty kredytowej wysyłane do internetowej księgarni nie zostaną
  po drodze podsłuchane. Albo, bo i taki atak można sobie wyobrazić,
  wysłane co prawda bezpiecznie, ale nie tam gdzie trzeba. Rezultat
  będzie w obu przypadkach jednakowy.

  Prostym i bardzo skutecznym atakiem, przed którym nie da się
  zabezpieczyć za pomocą najlepszej nawet kryptografii jest tzw. atak
  man-in-the-middle, który oznacza dosłownie atak prowadzony
  przez kogoś, kto znajduje się pomiędzy dwoma stronami, próbującymi
  nawiązać bezpieczną komunikację - na przykład Alicją i Bankiem.
  Atakujący, nazwijmy go Mallorym, ma dostęp do lokalnej sieci
  Alicji - pracuje w tej samej firmie, chodzi do tej samej kafejki
  internetowej albo jest podpięty to tej samej sieci blokowej.

  Za pomocą pewnych metod, które opiszemy dokładnie dalej, Mallory
  potrafi spowodować że przeglądarka Alicji zamiast z Bankiem
  połączy się z jego serwerem, będącym sprytnym pośrednikiem.
  Teraz przeglądarka Alicji wymieni klucze publiczne z Mallorym
  i uzgodni z nim bezpieczny klucz symetryczny. Mallory tymczasem
  działa na dwa fronty - uzgadnia klucz symetryczny z Bankiem
  i wszystko co otrzyma od banku bezpiecznym kanałem przeszyfruje
  kluczem Alicji i do niej wyśle. Analogicznie, wszystko co wysyła
  Alicja Mallory również wyśle do Banku. Oczywiście, notując podane
  przez Alicję dane karty kredytowej.

  Złudzenie jest niemal doskonałe - Alicja myśli że rozmawia z Bankiem,
  Bank że z Alicją. Wszelkie dodatkowe hasła i kody wymagane do
  realizacji przelewu oczywiście również trafią do Mallory'ego, który
  wyśle je do Banku, modyfikując jedynie kwotę przelewu oraz
  numer konta adresata uznania.

  Nawet najlepsza kryptografia nie zabezpieczny nas przed tym
  atakiem - skąd bowiem Alicja ma wiedzieć, że klucz publiczny
  który otrzymuje od rzekomo bankowego serwera faktycznie
  należy do Banku? Jedyne rozwiązanie to dystrybuowanie kluczy
  publicznych wszystkich banków razem z przeglądarkami WWW,
  co ze względów praktycznych jest oczywiście pozbawione sensu.
  Problem ten rozwiązana wyznaczając kilkaset (w skali
  świata) instytucji zajmujących się potwierdzaniem autentyczności
  kluczy publicznych różnych podmiotów i certyfikowaniem ich.

  [Globalny urząd certyfikujący CA1]
        |
      |
      v
  [Regionalny urząd certyfikujacy CA2]
        |
      |
      v
      [Serwer]
  
  Rysunek 1. Ścieżka certyfikacji.
  

  Przeglądarka musi tym momencie zawierać tylko kilkaset stałych
  kluczy publicznych tzw. urzędów certyfikujących (CA, Certifying
  Authorities
  ) i jest to praktycznie jedyny element, który
  musi być zainstalowany "fabrycznie". Rysunek 2. przedstawia
  taką listę w MSIE. Cała reszta odbywa się w sposób automatyczny:

  1. Bank chce w wiarygodny sposób udostępniać swoje
   usługi przez Internet, więc:

  1. występuje do CA z kluczem publicznym swojego
   serwera,

  2. urząd sprawdza wiarygodność Banku, inkasuje gotówkę
   za tę usługę i podpisuje klucz banku swoim certyfikatem,
  3. Bank instaluje podpisany klucz na swoim serwerze
   i organizuje kampanię reklamową za 0,5 mln zł.
 • Alicja chce w sposób bezpieczny wysłać przelew, więc:
  1. łączy się z serwerem Banku i otrzymuje jego
   klucz publiczny,
  2. sprawdza podpis złożony przez urząd na klucz Banku -
   może to zrobić, ponieważ jej przeglądarka ma wbudowany
   klucz urzędu,
  3. jeśli wszystko gra, to Alicja wie że połączyła się
   z serwerem Banku, a nie jakiegoś technicznie
   uzdolnionego nicponia z osiedla.
  Rysunek 2. Klucze publiczne urzędów CA w przeglądarce.

  W powyższym schemacie wszystko nosi oczywiście odpowiednie nazwy - i
  tak klucz publiczny plus informacje do kogo należy plus złożony na nim
  podpis urzędu to certyfikat X509. Certyfikat serwera (najniższy
  poziom) może być podpisany przez urzędu certyfikującego. Co więcej,
  certyfikat tego urzędu może być podpisany przez Jeszcze Wyższy Urząd,
  na przykład po to by nie umieszczać w przeglądarce kilku tysięcy kluczy
  publicznych każdego regionalnego urzędu z Koziej Wólki,
  a tylko kilkaset, urzędów szczebla krajowego.

        [CA1]
      / | \
      / |  \
      [CA2] [CA3] [CA4]
     / |  | \ / | \
     /  |
  [serwer] [serwer] . . . 
  
  Rysunek 3. Urząd CA1 certyfikuje wiele urzędów regionalnych. Urzędy
        regionalne certyfikują serwery.
  

  Jak wygląda weryfikacja autentyczności klucza publicznego
  w prawdziwym SSL?

  1. Alicja łączy się z Bankiem i otrzymuje jego klucz publiczny,
  2. przeglądarka Alicji sprawdza, kto podpisał klucz Banku,
   czy podpis jest poprawny i ważny (w sensie czasowym),

 • jeśli tak, to przeglądarka patrzy czy zna urząd (np. CA3), który
  podpisał klucz Banku; jeśli tak, to uznaje że wszystko
  jest w porządku
 • jeśli nie, to patrzy czy przypadkiem klucza urzędu nie
  podpisał jakiś wyższy urzad (CA1), który zna

 • ostatnie dwa kroki są powtarzane do sukcesu lub niepowodzenia
 • Jak wygląda w praktyce weryfikacja takiej ścieżki certyfikacji?
  Na rysunku 4. zobaczymy komunikat, jaki MS Internet Explorer
  wyświetla użytkownikowi, próbującemu się połączyć z serwerem,
  który co prawda udostępnia SSL, ale jego klucz publiczny nie
  jest podpisany przez znanego przeglądarce wystawcę
  (urząd). Ostrzeżenie jest jak widać czytelne. Taki sam komunikat
  zobaczy Alicja, jeśli Mallory znów spróbuje swoich sztuczek
  z serwerem pośredniczącym - jej podejrzliwość powinien wzbudzić
  fakt, że szacowna instytucja jaką jest Bank nie posiada potwierdzonego
  certyfikacją klucza publicznego i na przykład postanowi zweryfikować
  to telefonicznie.  Rysunek 4. Przeglądarka ostrzega przed podejrzanymi serwerami.

  System certyfikacji X.509 posiada również inne zabezpieczenia -
  jednym z najprostszych ataków na ten system byłoby przecież
  postępowanie następujące:

  1. kupujemy w renomowanym urzędzie certyfikat naszego legalnego
   serwera,

 • certyfikatem tym - czyli kluczem publicznym i prywatnym,
  podpisanymi przez urząd, podpisujemy drugi, nielegalny serwer
  udający Bank,
 • nielegalny serwer zyskuje poprawną certyfikację, ponieważ
  ścieżka certyfikacji kończy się na zaufanym urzędzie!
       [zaufany urząd]
         |
       |
       v
       [legalny serwer]
         |
       |
       v
     [serwer-pułapka]
  
  Rysunek 5. Ścieżka nielegalnej ale poprawnej certyfikacji.
  
  

  System X.509 oczywiście posiada zabezpieczenie przed takim
  postępowaniem - urząd wydający certyfikat serwera zaznacza
  w nim wyraźnie, że klucz ten służy do stwierdzania
  autentyczności serwera, a nie do certyfikowania innych
  serwerów. Gdzie zatem leży problem? To zastrzeżenie trzeba
  sprawdzać!

  Tymczasem zgodnie z opublikowaną na Bugtraq informacją
  MS Internet Explorer do wersji 6 pomija to zastrzeżenie,
  co jest ewidentnym błędem projektowym lub programistycznym.
  Dzięki temu odkrywca błędu był w stanie stworzyć stronę,
  która udaje stronę www.amazon.com i prezentuje na pozór
  zupełnie legalny klucz dla tej domeny:

  Certificate chain
   0 s:/C=US/ST=California/O=Amazon/OU=software/CN=www.amazon.com
    i:/C=US/ST=California/L=San Francisco/O=Michael Benham/OU=ThoughtCrime/CN=www.thoughtcrime.org
   1 s:/C=US/ST=California/L=San Francisco/O=Michael Benham/OU=ThoughtCrime/CN=www.thoughtcrime.org
    i:/C=ZA/ST=Western Cape/L=Cape Town/O=Thawte Consulting cc/OU=Certification Services Division/CN=Thawte Server CA/Email=server-certs@thawte.com
  
  Rysunek 6. Ścieżka certyfikacji dla fałszywego www.amazon.com.
  

  Klucz ten został rzekomo podpisany przez firmę ThoughtCrime, która
  reprezentuje w San Francisco urząd certyfikujący Thawte (na rysunku
  2. widzieliśmy, że jest on "fabrycznie" znany przeglądarce). Jednak
  łatwo się przekonać, jak zachowają się różne przeglądarki łącząc
  się z adresem https://www.thoughtcrime.org/:

  • Mozilla 1.1 zwróci enigmatyczny komunikat Error establishing
   encrypted connection to www.thoughtcrime.org. Error code: -8183.
   ,
   ale nie umożliwi połączenia.

 • Galeon zachowa sie identycznie (nic dziwnego, jest oparty o
  parser Mozilli).

 • Netscape 4.78 zwróci równie enigmatyczny komunikat The security
  library has encountered an improperly formatted DER-encoded message.
 • MS Internet Explorer wyświetli również ostrzeżenie, przedstawione na
  rysunku 7.

  <

  p>
  Rysunek 7. Ostrzeżenie MSIE.

  Ale czego dowie się użytkownik na pierwszym miejscu? Że certyfikat
  pochodzi od zaufanego dostawcy! Przyjrzyjmy się bliżej - rysunek
  8. przedstawia ścieżkę certyfikacji, w pełni zaakceptowaną przez
  IE.

  <

  p>  Rysunek 7. Ścieżka certyfikacji fałszywego serwera widziana przez MSIE.

  Nazwa nie zgadza się oczywiście dlatego, że w certyfikacie figuruje
  nazwa www.amazon.com, pod którą chcemy się podszyć, a tymczasem
  wpisaliśmy www.thoughtcrime.org. Czy można spowodować, by
  podstęp był całkowicie przezroczysty? Odpowiedź brzmi: tak, i to całkiem
  łatwo jeśli mamy dostęp do sieci ofiary.

  Autor tego artykułu przeprowadził z powodzeniem tego rodzaju atak na
  samym sobie, korzystając z ogólnodostępnego oprogramowania. Tak na
  prawdę wystarczyło zrobić tylko jedno - spowodować, by po wpisaniu
  do przeglądarki www.amazon.com połączyła się ona z adresem
  IP należącym do www.thoughtcrime.org. Trudne? Wprost przeciwnie.
  Przeglądarka prosi bowiem o rozwiązanie nazwy na adres IP serwer DNS,
  leżący w tej samej lub innej sieci. W tej samej sieci działa nasz
  system, na którym działa mała aplikacja - jej jedynym zadaniem jest
  oczekiwanie aż ktoś spyta o adres Amazon i momentalne odesłanie
  w odpowiedzi adresu podstawionego serwera. Na rysunku 8. widać wyraźnie,
  że mu się to udaje - prawdziwy Amazon ma adres 207.171.184.16, tymczasem
  pierwsza przychodzi odpowiedź z adresem 66.93.78.63, należącym do
  Thoughtcrime. Wynika to z faktu, że znalezienie prawdziwego adresu
  Amazon zajmuje kilka milisekund, podczas gdy fałszywa odpowiedź jest
  już przygotowana do wysłania.

  <

  p>  Rysunek 8. Fałszowanie odpowiedzi DNS.

  Rezultat jest taki, jak widać na rysunku 9. - w okienku figuruje
  adres www.amazon.com, certyfikaty się zgadzają a połączenie
  jest bezpieczne. Tylko że nie do tego serwera co trzeba... Benham
  na stronie demonstracyjnej umieścił statyczny plik z ostrzeżeniem,
  ale mógł umieścić tam wspomniane już wcześniej proxy

  pośredniczące w przezroczystym połączeniu z prawdziwym Amazonem.

  <

  p>  Rysunek 9. Rezultat ataku.

  To samo można osiągnąć zresztą na inne sposoby, na przykład stosując
  ARP spoofing lub transparentne proxy na serwerze nieuczciwego
  dostawcy Internetu. W tym wypadku autor wykorzystał gotowy program
  dnsspoof z pakietu dsniff autorstwa Dug Songa [2].
  Pakiet ten zawiera również gotowe narzędzie do wykonywania ataków

  man-in-the-middle na serwery HTTP i HTTP/SSL noszące nazwę
  webmitm. Przy jego pomocy autor przeprowadził symulację pełnego
  ataku tego typu, która trzeba przyznać robi wrażenie - użytkownik
  pracowicie wypełnia formularze na stronie banku (posiadającego certyfikat
  renomowanego urzędu), a atakujący spokojnie ogląda to na konsoli
  programu webmitm. Ten ostatni wymagał tylko jednej poprawki,
  związanej z obsługą ścieżek certyfikacji, ale ponieważ program
  jest dostarczany ze źródłami, modyfikacja była trywialna.

  Nie potrzeba wybujałej wyobraźnie, żeby zauważyć że konsekwencje
  tego jednego drobnego błędu w MSIE przekreślają praktycznie całkowicie
  bezpieczeństwo SSL w zakresie ochrony przed atakami man-in-the-middle
  dla użytkowników tej przeglądarki. Wyjścia z tej sytuacji są dwa -
  wymienić miliony przeglądarek lub wymienić miliony certyfikatów serwerów
  (prawdopodobnie określona ich modyfikacja może spowodować, że MSIE jednak
  wykryje nieprawidłowość w razie nadużycia), oba złe. Trudno powiedzieć
  jak zareaguje gigant z Redmond, bo firma o błędzie dowiedziała się
  zapewnie z Bugtraq. Odkrywca dziury nie postąpił bowiem tak jak się
  to robi zwykle w takich przypadkach i nie poinformował producenta
  z wyprzedzeniem, argumentując to tym że zirytowały go wykręty
  Microsoftu w reakcji na wcześniej zgłoszoną dziurę.

  Bibliografia

  • [1] Mike Benham ,,Internet Explorer SSL Vulnerability'' http://online.securityfocus.com/archive/1/286290/2002-08-04/2002-08-10/0
  • [2] dsniff http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/
 • AttachmentSize
  mitm20.png41.11 KB
  mitm21.png34.41 KB
  mitm22.png33.28 KB
  mitm23.png26.46 KB
  mitm24.png25.03 KB