KPRM: stanowisko wobec pakietu poprawek poselskich

2011-03-16 00:00:00 +0000


Rząd opublikował stanowisko wobec poprawek zgłoszonych w komisji poselskiej do projektu ustawy o podpisach elektronicznych i innych ustaw (tzw. “małej nowelizacji”). Stanowisko zostało opublikowane na stronie Premiera:

Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768), przedłożone przez ministra gospodarki. Rząd negatywnie ocenia poselską propozycję zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, o podatku od towarów i usług, Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zaproponowana przez posłów nowa definicja pieczęci elektronicznej (jako zaawansowanego podpisu elektronicznego) jest niezgodna z propozycją rządową. Ujęcie pieczęci elektronicznej, jako zaawansowanego podpisu elektronicznego może spowodować poważne konsekwencje w sferze prawa cywilnego. Takie ujęcie pieczęci oznaczałoby, że mogłaby ona być używana do dokonywania czynności prawnych, co zarówno ze względu na rządowy projekt ustawy, jak i na zasady prawa cywilnego – jest niedopuszczalne. Zdaniem rządu, poselski projekt zmian w ustawie o podpisie elektronicznym ma charakter wyrywkowy, niepełny, ponieważ wprowadza tylko definicyjne korekty. Ponadto posłowie nie uwzględniają prawa wspólnotowego. Zmiany dotyczące fakturowania elektronicznego, w opinii rządu, nie powinny być regulowane ustawowo. Skomplikowałoby to relacje między zaproponowanymi przez posłów przepisami, a rozwiązaniami ujętymi w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto należy stwierdzić, że obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy aktów normatywnych regulują sprawy związane z elektronicznym fakturowaniem w sposób bardziej liberalny i przyjazny dla podatników, niż propozycje rozwiązań zaproponowane przez posłów.

O sprawie pisała także Rzeczpospolita. Tu trzeba jednak przypomnieć, że jak zauważa KPRM sprawa faktur elektronicznych jest już załatwiona od stycznia b.r., więc nie jest do końca jasny sens składania tego pakietu poprawek, któremu nie towarzyszyło żadne uzasadnienie.

Jak pisałem poprzednio, żaden z posłów z podkomisji zapytanych przeze mnie o ich celowość nie był uprzejmy odpowiedzieć (z jednym dość ogólnikowym wyjątkiem).