Konwerter OpenXML do ODF - ale bez emocji

2007-03-06 00:00:00 +0000


Novell wypuścił konwerter pozwalający na wczytywanie plików w formacie OpenXML (Microsoft Office 2007) do OpenOffice. Konwerter ma postać wtyczki OXT ładowanej do OpenOffice. Ale uwaga - do produkcyjnych zastosowań się to jeszcze nie nadaje.

Wtyczkę można pobrać za darmo ze strony Novella. Nie wiem czy jest ona oparta o kod odf-converter. Instalacja odbywa się przez załadowanie rozszerzenia z poziomu OpenOffice Writera:

  1. Uruchamiamy OpenOffice z prawami administratora (w Windows)
  2. W wersji angielskiej otwieramy Tools->Package Manager, w polskiej Narzędzia->Menedżer pakietów
  3. Wybieramy pobrany plik OXT i klikamy OK, wtyczka powinna pojawić się w menedżerze. </ol> W OpenOffice 2.1.0 PL już ładowanie wtyczki nastręcza trudności. Program wywala okienko z ostrzeżeniem o niemożności obsłużenia typu "application/octet-stream" dla kilku kolejnych elementów archiwum (OXT to w rzeczywistości ZIP z paroma binarkami i plikami XML). Po załadowaniu konwerter pokazuje się na liście dostępnych rozszerzeń i OpenOffice umożliwia zapisanie pliku ("Zapisz jako...") w formacie "Microsoft Word 2007 (docx)" (czyli OpenXML), ale tak zapisanego pliku nie da się otworzyć w MS Office 2007 czyli cały trud poszedł na marne. Nie da się również otworzyć pliku DOCX stworzonego w MS Office 2007 - OpenOffice pisze, że plik jest uszkodzony.