Konferencja: Rewizja norm ISO/IEC 27001:2005 oraz ISO/IEC 27002:2007

2009-10-06 00:00:00 +0100


Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów “SIMPTEST” w Poznaniu wraz z Politechniką Warszawską - Wydział Zarządzania zapraszają Państwa na konferencje nt.: “Rewizja norm ISO/IEC 27001:2005 oraz ISO/IEC 27002:2007”. Dyskusja nad polskim stanowiskiem. Konferencja odbędzie się 06-07.09.2009 w Hotelu Topaz, ul. Przemysłowa 34a w Poznaniu.

Celem konferencji jest przeanalizowanie i zaproponowanie zmian w normach ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 27002:2007 (czyli ISO/IEC 17799:2005) w celu przygotowania przemyślanego stanowiska Polski w określaniu kierunków zmian w przedmiotowych normach.

http://www.simptest.poznan.pl/aktualnosci/28-zaproszenie-na-konferencje.html