Konferencja CPI - nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym

2008-09-17 00:00:00 +0100


Nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym jest zdaniem praktycznie wszystkich zajmujących się problematyką e-administracji i e-gospodarki niezbędna. O ile jeszcze rok temu nie wszyscy zgadzali się z tą tezą, to obecnie nikt nie wątpi, że im prędzej się to stanie, tym lepiej dla rynku. W trakcie trwających od stycznia 2008 roku prac Ministerstwa Gospodarki nad tą nowelizacją, zgłoszono szereg propozycji i uwag. Cześć z nich spotyka się z powszechną akceptacją, część budzi wątpliwości, część wymaga na pewno dopracowania. We wrześniu 2008 roku powstała kolejna propozycja nowelizacji, oparta na tej kilkumiesięcznej dyskusji.

Konferencja "Nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym" ma przedstawić szczegóły tej propozycji, omówić najważniejsze zmiany, nowe proponowane  rozwiązania, oraz aspekty technologiczne zbliżające nasz podpis elektroniczny do pełnej zgodności i interoperacyjności z rozwiązaniami UE.

Prelegenci:

Artykuł opublikowany za informacją prasową CPI. Szczegółowe informacje na stronie CPI: