Kolizja w SHA-1 to już 2^52

2009-04-30 00:00:00 +0100


W opublikowanej niedawno pracy zespół w składzie Cameron McDonald, Philip Hawkes i Józef Pieprzyk poinformował o opracowaniu metody znajdowania kolizji dla funkcji skrótu SHA-1 o złożoności $2^{52}$. W udostępnionej prezentacji nie ma szczegółów technicznych (zapowiedziano rychłą publikację na Eprincie). Dotychczas najlepsza znana metoda umożliwiała znajdowanie kolizji przy złożoności $2^{63}$, jest to więc znaczący postęp w kierunku osłabienia funkcji SHA-1.

Należy pamiętać, że możliwość znalezienia kolizji funkcji SHA-1 nie oznacza jeszcze zagrożenia np. dla podpisu elektronicznego, w którego przypadku konieczny jest skuteczny atak typu pre-image.

http://eurocrypt2009rump.cr.yp.to/837a0a8086fa6ca714249409ddfae43d.pdf

http://ipsec.pl/kryptografia/2009/aktualny-poziom-bezpieczenstwa-kryptograficznych-funkcji-skrotu.html