Kanały RSS do stron o podpisie i e-votingu

2010-10-08 00:00:00 +0100


Od teraz w menu nawigacyjnym po prawej stronie dostępne są kanały RSS z linkami do stron o podpisie i głosowaniu elektronicznym. Praktycznie od początku istnienia serwisu IPSec.pl gromadziłem linki do ciekawych stron i aktualności związanych z podpisem elektronicznem i e-votingiem. Były one początkowo gromadzone w postaci stron statycznych (patrz Archiwum), potem powstała oddzielna strona statyczna poświęcona podpisowi elektronicznemu (patrz Komentarze do prawa o podpisie elektronicznym - do 2008 roku).

Od 2008 roku interesujące strony są dodawane jako pojedyncze rekordy, co ma szereg zalet (kategorie, przeszukiwanie). Są one obecnie dostępne jako zwykłe strony do przeglądania oraz jako kanały RSS: