Kalifornia nadal ma wątpliwości co do e-votingu

2007-12-06 00:00:00 +0000


Sekretarz stanu, Debra Bowen, zablokowała większość modeli komputerów wyborczych w Kalifornii po publikacji raportu sporządzonego na jej zlecenie przez naukowców z University of California.

Na konferencji prasowej Bowen podkreśliła że:

"Dostępne dzisiaj systemy nie są w równym stopniu transparentne ani audytowalne co tradycyjny system, który mają zastąpić"

Niedopuszczenie do stosowania w wyborach większości promowanych w Kalifornii komputerów wyborczych wywołało lawinę protestów ze strony producentów i zwolenników głosowania za pomocą ekranów dotykowych. Bowen zripostowała:

"Kiedy stwierdzamy że dany model samochodu nie jest dostatecznie bezpieczny, cofamy mu homologację. A tutaj mówimy o systemach używanych do składania i liczenia głosów, co jest jednym z najważniejszych procesów demokratycznych."

Pani Bowen była wcześniej inicjatorem publikacji obszernego raportu, poświęconego problemom jakie od lat napotykają amerykańskie komisje wyborcze próbując wdrażać pod naciskiem opinii publicznej głosowanie wspomagane elektronicznie.