Jak zapewnić autentyczność i integralność faktury elektronicznej?

2011-06-14 00:00:00 +0100


Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2011 rozporządzeniem o fakturach elektronicznych autentyczność i integralność można zapewnić za pomocą innych środków niż EDI i podpis kwalifikowanych. Czyli jakich? Środkiem technicznym wprowadzonym w celu ochrony autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych jest podpis elektroniczny. Rozporządzenie obowiązujące do 2011 roku dopuszczało stosowanie tylko jego najsilniejszej wersji — podpisu kwalifikowanego. Jego nieprzydatność do fakturowania elektronicznego wynikała z następujących cech: