Jak otworzyć fakturę od Wizzair z rozszerzeniem .mssig

2011-04-16 00:00:00 +0100


Wizzair wystawia faktury elektroniczne w formacie PDF, którym towarzyszy plik z podpisem elektronicznym o rozszerzeniu MSSIG. Plik PDF jest niepodpisany, co powiela podobną lukę w fakturach elektronicznych wystawianych w Polsce w przeszłości. Z kolei plik MSSIG wymaga zainstalowania zewnętrznej aplikacji.

Aplikację tę można pobrać ze strony Wizzair (MultiSigno Verify). Została napisana przez węgierską firmę Kopint-Datorg, która tworzy także węgierski portal rządowy Magyarország (na oko jest to coś w rodzaju naszego ePUAP).

W środku MSSIG jest plikiem w formacie XML, którego schema według deklaracji noNamespaceSchemaLocation powinna być na stronie Kopint-Datorg, ale jej tam nie ma.

Wewnątrz XML można znaleźć certyfikaty, CRL, znacznik czasu oraz sam plik PDF z fakturą. Podsumowując, niech żyje paneuropejska interoperacyjność faktur elektronicznych :)