itBCG wprowadza e-faktury w natywnym PDF

2008-04-15 00:00:00 +0100


Firma itBCG poinformowała o wprowadzeniu zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym rozwiązania do wystawiania faktur elektronicznych wykorzystującego wyłącznie właściwości formatu PDF, to znaczy wbudowany w niego podpis elektroniczny w formacie PKCS#7.

Głównym problemem w przypadku składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w takim formacie jest zapewnienie zgodności z rozporządzeniem o warunkach technicznych przez aplikację do składania oraz weryfikacji podpisu. Jako aplikację do składania podpisu firma itBCG wykorzystuje własny program MassSigner, na który wystawiła wymaganą prawem deklarację zgodności.

Jako aplikację weryfikującą można wykorzystać darmowy Adobe Reader, który od wersji 8 posiada wszystkie niezbędne funkcje konieczne do zapewnienia zgodności z rozporządzeniem pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji (np. wskazanie adresów list CRL czy metody weryfikacji podpisu). itBCG zapowiedziało stworzenie wtyczki, która taką funkcjonalność zapewni.

Takie rozwiązanie zapewnia większą wygodę po stronie klienta, który otrzymuje jeden plik z wbudowanym podpisem elektronicznym, oraz faktycznie większe bezpieczeństwo, bo weryfikacja podpisu nie wymaga skorzystania z dodatkowej aplikacji. Podobną wtyczkę, tylko po stronie podpisującej, udostępniło wcześniej Ministerstwo Finansów dla projektu e-Deklaracje.

itBCG: Mamy podpis w PDF-ie