ISACA w Katowicach

in

W Katowicach rozpoczęło działalność stowarzyszenie aspirujące do roli oddziału międzynarodowego ISACA — ISACA Katowice Chapter-in-formation.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowanie na gruncie prawa polskiego i jest w trakcie rejestracji jako oficjalny oddział organizacji międzynarodowej ISACA. Strona oddziału katowickiego:

http://www.isaca.katowice.pl

W najbliższym czasie odbędą się dwa spotkania - 20 października i 17 listopada. Pierwsze z nich odbędzie się w Krakowie :)

Comments

Comment viewing options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"oficjalny oddział organizacji międzynarodowe. " międzynarodowe, czy międzynarodowej?

Oczywiście literówka, dzięki za zwrócenie uwagi.