IPSec między Windows XP i OpenBSD

2006-12-01 00:00:00 +0000


Problem występujący w mojej domowej sieci WLAN można streścić następująco: mój AP nie robi nic poza WEP, który okazuje się trywialny do złamania. Konieczna jest więc dodatkowa ochrona poufności ruchu w WLAN. Pierwsze rozwiązanie, które mi się narzucało to wykorzystanie natywnego IPSec z Windows i isakmpd z OpenBSD. Rozwiązanie to działa, ale z jednym wyjątkiem: Windows ma problemy z trybem tunelowym. Jestem w stanie automatycznie szyfrować cały ruch LAN-LAN, ale ruch w relacji LAN-świat idący na odcinku stacja-router jest nieszyfrowany. Jest to dla mnie częściowo do zaakceptowania, bo głównym zmartwieniem jest nieszyfrowana transmisja między stacjami w LAN. Ten cel udało się zrealizować. Ruch ze stacji na świat i tak zwykle idzie innymi szyfrowanymi protokołami (SSL, SSH).OpenBSD

W sieci wdrożyłem najprostszą możliwą architekturę IPSec opartą o pre-shared key identyczny na wszystkich stacjach. Jest to prostackie sprowadzenie IPSec do czegoś w rodzaju WPA-PSK, ale mi to wystarcza. Konfiguracja po stronie OpenBSD, plik /etc/isakmpd/isakmpd.conf:

[Phase 1]
Default= any

[any]
Phase= 1
Configuration= Default-main-mode
Authentication= HASLO-HASLO-HASLO

[Default-main-mode]
EXCHANGE_TYPE= ID_PROT
Transforms= AES-SHA,3DES-SHA

Wymowa tego fragmentu jest lakoniczna: puszczaj każdego, kto się poprawnie uwierzytelni podanym hasłem po IKE. Dodatkowo w OpenBSD trzeba podać politykę w /etc/isakmpd/isakmpd.policy:

Authorizer: "POLICY"
Licensees: "passphrase:HASLO-HASLO-HASLO"
Conditions: app_domain == "IPsec policy" &&
esp_present == "yes" &&
esp_enc_alg != "null" -> "true";

Zacząłem to też testować na certyfikatach X.509 i zasadniczo działa, ale potem zrezygnowałem jak zaczęły się problemy z trybem tunelowym po stronie Windows i tak zostało. Oczywiście, Windows XP nie obsługuje AES w IPSec :-\


<h2>Windows</h2> <p>Po stronie Windows dodaję politykę IPSec przy pomocy konsoli: </p> <ol><li>Uruchamiam mmc </li><li>Dodaję snapshot IP Security Policies on Local Computer </li><li>Prawym Create IP Security Policy </li><li>Wszystko na domyślnych do okna Default Response Rule Authentication Method, wybieram Use this string… i podaję "HASLO-HASLO-HASLO" </li><li>Finish z włączonym Edit properties przenosi do okienka z konfiguracją filtrów. I tutaj jest kluczowe. </li><li>Do istniejącego Dynamic Default Response dodaję (Add) kolejny filtr. </li><li>W Tunnel endpoint zostawiam "This rule does not…" </li><li>W Network Type wybieram LAN </li><li>W Authenticaton method podaję hasło jak wyżej. </li><li>W oknie IP Filter List wybieram Add, pojawia się okno definicji filtra <ol><li>Znowu Add i wizard </li><li>W IP Traffic Source wybieram "My IP Address" </li><li>W IP Traffic Destination wybieram "A specific IP Subnet" i wpisuję swoją sieć lokalną </li><li>Do końca na domyślnych, OK. </li></ol> </li><li>W okienku IP Filter List należy zaznaczyć kropką nowo utworzony filtr i Next. </li><li>W Filter Action wybieram Require Security żeby do stacji nie można było się dobić bez IPSec - czyli bez uwierzytelnienia. </li><li>Next, Finish, OK, Close. </li><li>W głównym oknie konsoli mmc pojawia się nowa polityka IPSec. Teraz żeby ją uruchomić należy kliknąć prawym i dać Assign. </li></ol> <p>Teraz przy pierwszym ruchu sieciowym do stacji w LAN Windows powinien próbować najpierw nawiązać ISAKMP, a potem cały ruch powinien iść po IPSec. Bez IPSec nie powinno być możliwe skontaktowanie się z daną stacją, na której skonfigurowaliśmy politykę IPSec jak wyżej. Wygląda to jak poniżej. Akurat to początkowe ISAKMP zostało sprowokowane przez zapytanie do DNS skierowane do OpenBSD (który jest nameserverem). </p> <pre>20:35:04.446567 toshiba.local.isakmp > gw.local.isakmp: isakmp v1.0 exchange QUICK_MODE encrypted
cookie: 6673a330f301dcfe->e6d4075ece8ce9f0 msgid: 22c2bbb3 len: 204
20:35:04.453368 gw.local.isakmp > toshiba.local.isakmp: isakmp v1.0 exchange QUICK_MODE encrypted
cookie: 6673a330f301dcfe->e6d4075ece8ce9f0 msgid: 22c2bbb3 len: 164
20:35:04.454742 esp toshiba.local > gw.local spi 0x239290E7 seq 1 len 68
20:35:04.455283 toshiba.local.isakmp > gw.local.isakmp: isakmp v1.0 exchange QUICK_MODE encrypted
cookie: 6673a330f301dcfe->e6d4075ece8ce9f0 msgid: 22c2bbb3 len: 52
20:35:05.435456 esp toshiba.local > gw.local spi 0x239290E7 seq 2 len 68
20:35:05.437144 esp gw.local > toshiba.local spi 0x50F26C95 seq 1 len 108
20:35:05.438136 esp toshiba.local > gw.local spi 0x239290E7 seq 3 len 68
20:35:05.439576 esp gw.local > toshiba.local spi 0x50F26C95 seq 2 len 108
</pre> <p>Dodajmy, że OpenBSD nie jest tutaj do niczego potrzebne, bo stacje w LAN dogadują się po ISAKMP między sobą. OpenBSD uczestniczy w tej komunikacji jak równy z równym, dzięki czemu przynajmniej ruch do bramki jest szyfrowany. </p> <pre>20:38:05.158215 esp toshiba.local > asus.local spi 0xE4D68A11 seq 1 len 76
20:38:05.159408 esp asus.local > toshiba.local spi 0xABCBD7DC seq 1 len 76
20:38:17.032640 esp optimus.local > toshiba.local spi 0xD4D64BF3 seq 40 len 52 (DF)
20:38:17.035345 esp toshiba.local > optimus.local spi 0x1ADB8AA6 seq 47 len 52 (DF)
20:38:23.120899 toshiba.local > ns1.siteground14.com: icmp: echo request
20:38:23.287413 ns1.siteground14.com > toshiba.local: icmp: echo reply
20:38:35.763226 esp toshiba.local > optimus.local spi 0x1ADB8AA6 seq 48 len 76
20:38:35.764480 esp optimus.local > toshiba.local spi 0xD4D64BF3 seq 41 len 76
</pre> <div class="editsection" style="float: right; margin-left: 5px">
</div><h2>Wydajność</h2> <p>Test wykonany w różnych kombinacjach przy pomocy ttcp po TCP. Bloki 16-32 MB. </p> <table border="1"> <tbody><tr> <td>Relacja </td><td>WEP </td><td>IPSec </td><td>Transfer </td></tr> <tr> <td>SIS 162-Ralink </td><td>X </td><td>X </td><td>2,78 mbit/sek </td></tr> <tr> <td>IntelO-Ralink </td><td>X </td><td>X </td><td>3,42 mbit/sek </td></tr> <tr> <td>IntelO-IntelT </td><td>X </td><td>X </td><td>7 mbit/sek </td></tr> <tr> <td>IntelO-IntelT </td><td>X </td><td> </td><td>7,86 mbit/sek </td></tr> <tr> <td>Ralink-Intel) </td><td>X </td><td> </td><td>7,42 mbit/sek </td></tr> <tr> <td>Ralink-Intel) </td><td>X </td><td>X </td><td>3,52 mbit/sek </td></tr></tbody></table> <p>Wygląda na to, że AMD-K6 300 MHz jest wąskim gardłem. Karta SIS obsługuje tylko WLAN 11mbit/sek. </p> <div class="editsection" style="float: right; margin-left: 5px">
</div><h2>Wnioski</h2> <p>Postawienie natywnego windzianego IPSec między stacjami rozwiązuje problem bezpieczeństwa stacji w LAN bo: </p> <ul><li> do stacji nie można połączyć się bez IPSec </li><li> ruch między stacjami jest szyfrowany (głównie transfery plików) </li></ul> <p>Software’owy WEP w OpenBSD nie stanowi żadnego problemu. Do dopracowania jest jeszcze ruch gw-stacje. </p>