Doradztwo w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa IT

Założyciel portalu IPSec.PL, Paweł Krawczyk, wraz z adwokatem Arturem Kmieciakiem, świadczą usługi w zakresie analiz prawno-technicznych związanych z podpisem elektronicznym i bezpieczeństwem IT.

dla biznesu...

  • doradztwo przy realizacji projektów dla innych firm
  • doradztwo w zakresie racjonalności wdrożenia podpisu elektronicznego na własne potrzeby
  • doradztwo przy wyborze metody i produktów na potrzeby fakturowania elektronicznego

dla administracji publicznej...

  • doradztwo przy konstruowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • doradztwo w zakresie wdrożenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)

inne...

  • doradztwo w zakresie innych usług i systemów związanych z bezpieczeństwem IT
  • kontrola obiegu informacji wrażliwej (information rights management)
  • audyt, przegląd i ocena bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  • testy penetracyjne
  • doradztwo w zakresie systemów i oprogramowania kryptograficznego


Kontakt
tel. 501-217292, 602-776959