PEMI publikuje ściągę dla administracji publicznej

Stowarzyszenie PEMI opublikowało elektroniczną wersję "ściągi" dla urzędów administracji publicznej wdrażających systemy elektronicznej skrzynki podawczej i innych mechanizmów wynikających z ustawy o informatyzacji.

Ściąga ma postać dwustronnego plakatu (w wersji elektronicznej dwa pliki PDF), zawierającego wyliczenie wszystkich obowiązków nakładanych na administrację publiczną przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia wraz ze skróconymi opisami i wskazaniem aktów prawnych, z których one wynikają. Plakat ma być także rozesłany w formie drukowanej do ponad 3 tys. instytucji w całej Polsce.

Na forum dyskusyjnym PEMI toczy się także dyskusja na temat wdrażania tych systemów w administracji publicznej. Komentarz, który moim zdaniem obrazuje sedno problemu:

W moim przypadku ten cały HSM jest więcej wart niż wszystkie posiadane komputery. Czy w takim razie Ośrodek Pomocy Społecznej powinien posiadać takowe urządzenie? Przecież większość naszych petentów nie posiada nawet komputera, a tym bardziej internetu. Są tez małe ośrodki które mają jeden komputer i do tego wiekowy. Warunkie lokalowe też nie pozwalają na stworzenie specjalnych pomieszczeń na HSM.