GUS: tylko 5% firm korzysta z e-faktur

2008-02-06 00:00:00 +0000


Według badania pt "Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007" opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tylko 5% przedsiębiorstw korzysta z faktur elektronicznych.

W raporcie z badania czytamy:

Przy wysyłaniu wiadomości podpis elektroniczny stosowało 17% przedsiębiorstw, 7% - otrzymywało faktury elektroniczne, a 3% - wysyłało faktury elektroniczne.

W dokumencie nie wyjaśniono co dokładnie oznacza "podpis elektroniczny stosowało" - jaki i do czego - choć wyjaśniono różnicę między podpisem zwykłym a kwalifikowanym. "Podpis elektroniczny stosuje" przecież każdy kto wysyła deklarację do ZUS przez Program Płatnika. Statystyki dotyczące faktur elektronicznych potwierdzają natomiast obserwację, że jest to głównie domena dużych firm:

Także w tym względzie wyróżniają się duże przedsiębiorstwa, z których 32% stosowało podpis elektroniczny, 10% otrzymywało, a 13% wysyłało faktury elektroniczne. Wśród małych przedsiębiorstw 14% stosowało podpis elektroniczny.

Ponieważ nie wiadomo jaki jest tutaj związek z podpisem elektronicznym a e-fakturą, więc trudno powiedzieć ile z dużych przedsiębiorstw stosuje e-faktury oparte o EDI, a ile - o kwalifikowany podpis elektroniczny. Rozwiazania oparte o EDI mogą, ale nie muszą, wykorzystywać podpis elektroniczny - zarówno zwykły jak i kwalifikowany. Warto by w przyszłej edycji badania ankieterzy dokonali takiego rozróżnienia.W badaniu pytano także o kontakty elektroniczne z administracją publiczną:

W rozważanym okresie wielkość ta pozostaje na poziomie od 61% do 64% wśród ogółu przedsiębiorstw oraz 90% w grupie dużych firm. W 2006 r. najbardziej popularne były: pozyskiwanie informacji, pobieranie formularzy i odsyłanie wypełnionych formularzy – korzystała z nich co najmniej połowa wszystkich przedsiębiorstw.

Trzeba pamiętać, że statystyki te nabija już samo korzystanie z Programu Płatnika. Równocześnie jednak:

Natomiast tylko 8% przedsiębiorstw korzystała z Internetu przy składaniu ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych. Najczęściej dokonywały tego duże przedsiębiorstwa (13%).

Dobra wiadomość jest taka, że GUS rozpoczął badanie rynku elektronicznych usług w Polsce. Zła, którą podaje sam GUS w tekście badania, jest taka że Polska pod względem dostępności usług elektronicznych jest na czwartym miejscu wśród 25 krajów Unii - na czwartym od końca... Źródło: