Generator łatwych do zapamiętania haseł

2008-10-15 00:00:00 +0100


Program generuje listę długich haseł na podstawie słownika zawierającego około 10 tys. polskich wyrazów dobranych pod kątem czytelności i łatwości zapamiętywania. Podstawą do generowania haseł jest kryptograficzny generator liczb pseudolosowych systemu Windows. Uwaga: program został w nowej wersji przepisany od zera w C — patrz Secure Passphrase Generator

Pobierz Secure Passphrase Generator

Hasła generowane tym algorytmem mają nieco wyższą odporność na łamanie wyczerpujące od ośmioznakowego hasła alfanumerycznego i znacznie łatwiejsze do zapamiętania.

Plik EXE zawiera instalator dla Windows. Plik ZIP zawiera kod źródłowy w Pythonie (wymagany moduł winrandom).

Polecam także artykuł Bezpieczne hasła w XXI wieku, który wyjaśnia podstawowe założenia zastosowanego algorytmu.