Gdzie można testować Zaufany Profil?

2010-06-16 00:00:00 +0100


Poza głównym produkcyjnym serwisem ePUAP działa także serwis testowy - ma on włączone kilka funkcji nieobecnych w wersji produkcyjnej, w tym między innymi Zaufany Profil. Serwis jest dostępny pod adresem test.epuap.gov.pl. Zakładanie konta odbywa się tak samo jak w systemie produkcyjnym - przez link Załóż konto w prawym górnym rogu.

Po utworzeniu konta oraz przypisanego do niego podmiotu (najprościej “osoba fizyczna” - wypełnić trzeba tylko pola oznaczone jako obowiązkowe) w menu głównym można znaleźć dodatkową pozycję “Moje zaufane profile”, a w niej - formularz do zakładania nowego profilu.

Profil może być podpisany przez podmiot zewnętrzny lub samopodpisany certyfikatem kwalifikowanym. Niestety, jak w produkcyjnym ePUAPie, nie działa applet podpisujący dla Firefoksa trzeba więc korzystać z MSIE.

Na stronach ePUAP można również znaleźć dokument zatytułowany Instrukcja użytkownika końcowego - Profil Zaufany ePUAP, który w dość przystępny sposób opisuje funkcje systemu (choć autorzy mogliby sobie darować urząd-speak, którego próbkę stanowi pierwsze zdanie: “niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc”).

Inny ciekawy dokument jaki można znaleźć na stronach ePUAP to Instrukcja integracji z ePUAP w zakresie interfejsów Profilu Zaufanego. Opisuje on wykorzystanie interfejsu SOAP do podpisywania i weryfikacji dokumentów za pośrednictwem ePUAP.

Będąc zalogowanym do testowego ePUAP można wejść do konsoli służącej do zarządzania uprawnieniami do profilów:

https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole/

Wykorzystanie SAML do obsługi autoryzacji użytkowników systemów zewnętrznych opisuje dokument Wykorzystanie SAML 2.0 w systemie ePUAP.