Klub Informatyka: Dyskusja o podpisie elektronicznym

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie w warszawskim Klubie Informatyka. Tym razem podejmiemy temat podpisu elektronicznego. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2008 (wtorek) o godzinie 19-tej w restauracji Kilimanjaro, przy ul. Bednarskiej.

"Podpis elektroniczny - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"

Od uchwalenia Ustawy o podpisie elektronicznym mija już 7 lat. Z powszechnym stosowaniem podpisu w formie kwalifikowanej, czyli tzw. Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego są ciągłe problemy.

Dominują dwa poglądy na przyczyny tego stanu rzeczy:

  • pierwszy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, tylko za mało jest usług do których podpis jest niezbędny – jak będą usługi to problem się sam rozwiąże;
  • drugi, że straciliśmy 7 lat i pomimo wielokrotnych obietnic rządzących nie znowelizowano Ustawy o podpisie elektronicznym, co utrudnia właściwe zastosowanie tego narzędzia, sprzyja ograniczeniu rynku usług, sprzyja monopolom windującym cenę za certyfikaty kwalifikowane i uniemożliwia interoperacyjność z systemami pozostałych krajów UE.

Do dyskusji o tym problemie w Klubie Informatyka zaprosiliśmy przedstawicieli Kwalifikowanych Centrów Certyfikacji (KIR i PWPW SA), przedstawiciela Firmy MobiTrust usiłującej od kilku lat wprowadzić do użycia mobilną formę Bezpiecznego podpisu Elektronicznego, Eksperta PIIT uczestniczącego w pracach nad ustawą 7 lat temu, członka PTI kol. Jarka Mojsiejuka, autorkę ekspertyzy wykonanej 4 lata temu dla Ministerstwa Gospodarki, a dotyczącej stanu wdrażania Dyrektywy dot. Podpisu, członka PTI kol. Elżbietę Andrukiewicz, oraz kol. S. Pawłowicza i G. Plucińskiego aktywnie poruszających na naszej liście dyskusyjnej problematykę zastosowania e-podpisu.

Dyskusję podczas spotkania poprowadzi kol. Wiesław Paluszyński.