Centra certyfikacji

Graphical representation of TSL

Simple tool to convert TSL in ETSI TS 102 231 format to FreeMind files. From this format they can be further exported to various graphical formats - PDF, SVG, HTML etc.

Graficzna reprezentacja list TSL

Proste narzędzie, które konwertuje listy TSL w formacie ETSI TS 102 231 v2 na pliki FreeMind. Stąd mogą być one dalej eksportowane do rozmaitych formatów graficznych - PDF, SVG, HTML itd.

Polish certification authority issues Trust-service Status List

Polish qualified signature root, National Certification Center, issued test version of Trust-service Status List (TSL).

NCC wystawił testowe TSL

Narodowe Centrum Certyfikacji udostępniło testowe listy TSL, o których pisałem kilka dni temu.

Będzie krajowa lista TSL i SSL w Narodowym Centrum Certyfikacji

Zmiany w Narodowym Centrum Certyfikacji - wkrótce zostanie opublikowana lista usług certyfikacyjnych (TSL), a strona centrum będzie dostępna po SSL.

Polskie drzewo kwalifikowane w formacie FDF i PKCS#7

Poniżej opublikowane są paczki zawierające kompletne drzewo polskich certyfikatów kwalifikowanych w formatach:

Ponad 100 tys. certyfikatów kwalifikowanych

Na dzień 1 sierpnia 2008 aktywnych było 119 tys. certyfikatów kwalifikowanych wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.

50 tys. certyfikatów kwalifikowanych

Liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez polskie centra w drzewie Centrast wynosi ponad 56 tysięcy według stanu na początek czerwca. Wiele podmiotów posiada także umowy z centrami przewidujące wystawienie certyfikatów z późniejszą datą.

22 tys. certyfikatów kwalifikowanych w Polsce

Na dzień 19 marca 2008 w Polsce są aktywne 22 752 certyfikaty kwalifikowane wystawione przez trzy centra certyfikacji - wynika z informacji udzielonych przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej złożonego 20 marca.

Kompatybilność formatów podpisu elektronicznego w Polsce bliska zeru

W 2005 roku na łamach tygodnika Computerworld opisywałem potencjalne zamieszanie jakie może wywołać wybór czterech różnych formatów podpisu elektronicznego przez cztery polskie kwalifikowane centra certyfikacji (QCA). Były to formaty wybrane arbitralnie przez centra na podstawie rozporządzenia o warunkach technicznych i stosowane w dostarczanych klientom aplikacjach "do podpisu kwalifikowanego". W 2005 roku działały one (z jednym wyjątkiem) w ten sam sposób - to znaczy podpisywany dokument traktowały jako ciąg bitowy i enkapsulowały w przyjętym przez producenta formacie.

Klub Informatyka: Dyskusja o podpisie elektronicznym

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie w warszawskim Klubie Informatyka. Tym razem podejmiemy temat podpisu elektronicznego. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2008 (wtorek) o godzinie 19-tej w restauracji Kilimanjaro, przy ul. Bednarskiej.

"Podpis elektroniczny - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"

Syndicate content