OpenOffice2

Testowe pliki z podpisem elektronicznym

Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

Jak edytować OpenXML pod OpenOffice2

Jak działa wczytywanie i zapisywanie dokumentów OpenXML z poziomu OpenOffice2? Czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak to na ile praktyczne?

ODF 1.1 zaakceptowany przez OASIS

Organizacja OASIS zaakceptowała wersję 1.1 standardu Open Document Format. Równocześnie pojawiły się wtyczki do Microsoft Office pozwalające na czytanie i zapisywanie plików w formacie ODF.

Syndicate content