Adobe Acrobat, Reader (PDF)

itBCG wprowadza e-faktury w natywnym PDF

Firma itBCG poinformowała o wprowadzeniu zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym rozwiązania do wystawiania faktur elektronicznych wykorzystującego wyłącznie właściwości formatu PDF, to znaczy wbudowany w niego podpis elektroniczny w formacie PKCS#7.

Urzędowe poświadczenie odbioru w formacie PDF

W chwili obecnej Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) jest generowane przez skrzynki podawcze (ESP) różnych dostawców z tym samym zamiłowaniem do chaosu, jakie cechuje formaty podpisu elektronicznego od początków polskiej informatyzacji. W jaki sposób można to uporządkować pozostając w ramach obowiązującego prawa?

Konferencja "e-Dokument" 13 marca 2008

13 marca 2008 w Warszawie pod patronatem honorowym pani prezes UKE Anny Strężyńskiej odbędzie się konferencja "e-Dokument".

Wstępny program konferencji:

Testowe pliki z podpisem elektronicznym

Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

Syndicate content