Administracja publiczna

Gemalto's e-government technology

Gemalto published an interesting e-government proof of concept site called Utopia Government, based on Coesys eGov 2.0 technology.

Raport Kilińskiego - powtórka z historii informatyzacji

W ramach projektu Klio PTI udostępnia wiele ciekawych dokumentów z historii polskiej informatyzacji. Wśród nich tzw. raport Kilińskiego z 1981 roku. To zabawne że opisuje on dokładnie te same patologie, które obserwowaliśmy w informatyzacji administracji publicznej przez ostatnie kilkanaście lat.

Identity Assurance Framework czyli jaka pewność tożsamości?

Identity Assurance Framework (IAF) to ustandardyzowana podstawa do budowy wymagań dla różnych poziomów bezpieczeństwa, zwłaszcza identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika, w usługach publicznych i komercyjnych.

Informatyzacja w praktyce

Udział w przetargu jest wartościowym doświadczeniem i pozwala na przetestowanie w praktyce jak postępuje informatyzacja Rzeczypospolitej. Wniosek: postępy są, ale niewielkie i nie do końca tam gdzie trzeba.

Największa zaleta zaufanego profilu

Na środowej konferencji PL.ID (którą opiszę oddzielnie) padło kilka krytycznych uwag pod adresem podpisu osobistego i zaufanego profilu. Na podstawie swoich codziennych doświadczeń mogę jednak wskazać jedną przewagę zaufanego profilu, która będzie absolutnie krytyczna dla jej sukcesu wśród zwykłych użytkowników. Jest to fakt, że zaufany profil powinien działać w zwykłej przeglądarce.

Jak oceniać by nie ocenić

Czy można skonstruować pytania do oceny wydajności pracownika tak, by go nie ocenić? Jak najbardziej i dokument noszący nazwę "standard oceny jakości pracy nauczycieli" wydaje się być dobrym przykładem jak, pod żadnym pozorem nie należy prowadzić ocen czegokolwiek.

Czy w projektach publicznych można kierować się zasadami ekonomii?

W dyskusjach nad racjonalnością ekonomiczną projektów informatycznych w administracji publicznej jest często pada argument, że "administracja publiczna nie kieruje się zasadą maksymalizacji zysku". Często to jest to tylko wygodna wymówka by odrzucić wszelkie próby obiektywizacji lub racjonalizacji wydatków publicznych.

MG liczy koszty obciążeń administracyjnych

Ministerstwo Gospodarki opublikowało właśnie raport z oceny obciążeń administracyjnych, które wynikają z polskich przepisów dotyczacych działalności gospodarczej. Koszty te, wynikające z ponad 3000 obowiązków informacyjnych, to ponad 37 mld zł czyli ok. 3% PKB.

Uwagi do "Opisu funkcjonalnego rządowego systemu informacji" RCL

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Opis funkcjonalny rządowego systemu informacji i zaprosiło do zgłaszania uwag. Poniżej uwagi przesłane przeze mnie do RCL.

Nowa wersja duńskiego dokumentu elektronicznego

Duńskie ministerstwo nauki opublikowało nową wersję standardu OIOUBL czyli standardowego formatu bezpiecznego dokumentu elektronicznego stosowanego w tym kraju.

Elektroniczna skrzynka podawcza GUS a komunikaty o błędach

Elektroniczna skrzynka podawcza Głównego Urzędu Statystycznego powitała mnie dzisiaj komunikatem, uświadamiającym jak nie należy konfigurować produkcyjnych serwerów ASP.NET.

Szkolenia z bezpieczeństwa subsydiowane z EFS

W 2009 roku w katalogu szkoleń dofinansowanych z EFS można znaleźć kilka ciekawych projektów szkoleniowych dofinansowywanych z EFS. M.in. szkolenia z ochrony danych osobowych i audytu ISO 27001 w cenie ok. 500 zł czy seminarium CISSP za 1600 zł.

Ustawa o podpisach po konferencji uzgodnieniowej, opór centrów

Projekt ustawy o podpisach elektronicznych jest obecnie na etapie wprowadzania zmian po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 11 marca 2009 oraz poprawek wprowadanych przez Rządowe Centrum Legislacyjne.

http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Regulacje+Gospodarcze/

Warto tutaj również odnotować pochodzącą z grudnia 2008 publikację firmy Certum, w której krytyków obecnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce określono mianem "naprawiaczy" i "technokratów".

Debata o nowelizacji ustawy o informatyzacji

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o informatyzacji zastanawiam się właśnie nad przyszłym kształem rozporządzenia o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych. Obecna forma wydaje mi się posiadać szereg wad, które w dużym stopniu ograniczają jej sens.

Syndicate content