Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2007

2007-03-15 00:00:00 +0000


W dniach 30 maja - 1 czerwca 2007 roku odbędzie się siódma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego” poświęcona tematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz usługom związanym z podpisem elektronicznym. Konferencja z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem wśród krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się zarówno od strony teoretycznej, praktycznej jak i prawnej wykorzystaniem technologii podpisu elektronicznego w administracji publicznej, biznesie oraz życiu codziennym.

Więcej informacji: www.efpe.pl