Europejska agenda cyfrowa a podpis elektroniczny

2010-06-01 00:00:00 +0100


Opublikowane właśnie polskie tłumaczenie Europejskiej Agendy Cyfrowej zapowiada pewne zmiany w dyrektywie o podpisie elektronicznym. W agendzie Komisja Europejska zapowiedziała m.in. przyjrzenie się Dyrektywie 1999/93/EC:

Główne działanie 3: W 2011 r. zaproponowanie przeglądu dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych w celu stworzenia ram prawnych dla transgranicznego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów e-uwierzytelniania.

W praktyce może to oznaczać “nowelizację” dyrektywy i poprawienie lub uściślenie niektórych sformułowań, dzięki którym niemieckie firmy konsultingowe mają pracę od dziesięciu lat publikując ich niezliczone intepretacje, raporty i analizy.